wywiad behawioralny kompetencyjny szkolenie

WYWIAD BEHAWIORALNY W REKRUTACJI

Jak znaleźć tego WŁAŚCIWEGO pracownika?
Jak SZUKAĆ, żeby po kilku miesiącach nie zrezygnował?

Panaceum jeszcze nie wynaleziono, ale istnieje kilka sposobów, które minimalizują ryzyko zatrudnienia niewłaściwej osoby.

Jedna z nich to wywiad behawioralny przeprowadzany w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. To poważne określenie dla nieskomplikowanej metody rekrutacji, której każdy rekruter może się nauczyć i stosować z powodzeniem.

Jego główną zaletą jest brak kosztów (jedyny koszt to czas rekrutera na przygotowanie pytań i przeprowadzenie rozmowy).

To narzędzie, które pozwala sięgnąć do doświadczeń kandydata w konkretnych obszarach, na których zależy pracodawcy. Odpowiadając na pytania kandydat nie składa deklaracji (których spełnienia nie można na tym etapie zweryfikować). Nie może też „dobrze się sprzedać” opowiadając rzeczy, które chcemy usłyszeć.

Wywiad ten gruntownie weryfikuje autoprezentację kandydata i jego cv – to szczegółowa rozmowa na temat jego dotychczasowych doświadczeń. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że skoro kandydat zachował się w określony sposób w przeszłości, to w podobnych okolicznościach zachowa się w podobny sposób (lub stosując autorefleksję nie popełni tych samych błędów). Wywiad behawioralny nie sprawdza kwalifikacji, tylko tzw. kompetencje miękkie. Możemy więc upewnić się, jakie kandydat posiada umiejętności np. w zakresie współpracy, rozwiązywania problemów, orientacji na cel czy zarządzania.

Miejsce: Białystok, Hotel Ibis Styles Białystok

Cena 1-dniowego warsztatu: 630 zł + VAT  (8 godzin szkolenia, skrypt, serwis kawowy, obiad)

program warsztatów

KOMPETENCJE NA DANYM STANOWISKU:

·     analiza oczekiwań firmy, opis stanowiska,

·     właściwe rozumienie kompetencji,

·     profil kompetencyjny i co zrobić, gdy go brak

WYWIAD BEHAWIORALNY (KOMPETENCYJNY):

·     konstruowanie pytań – metoda STAR,

·     prowadzenie wywiadu (ćwiczenia – odgrywanie ról),

·     zachowanie i reakcje rekrutera,

·     najczęstsze błędy popełniane przez rekrutera,

·     porównanie kandydatów – matryca oceny kompetencji

A TAKŻE:

·     co zrobić, gdy kandydat nie ma doświadczenia (np. absolwent),

·     feedback dla kandydatów,

·     wykorzystanie wywiadu do innych celów,

·     inne sposoby zwiększenia prawdopodobieństwa wyboru właściwego kandydata,

·     pozostałe etapy rekrutacji (w zależności od doświadczeń i potrzeb uczestników)

UCZESTNICY: zapraszam na warsztaty:

·     rekruterów (ale też nierekruterów, którzy pozyskują pracowników),

·     menedżerów i szefów firm, jeśli uczestniczą co najmniej 3-4 rozmowach kwalifikacyjnych rocznie

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error